Skautky

11. oddiel skautiek Baktérie

Nenechajte sa odradiť názvom nášho oddielu. Pri kontakte s nami sa vôbec nemusíte báť nežiadúcej nákazy ale zato žiadúcej dobrej nálady, nových zážitkov a zručností. Náš oddiel má 28 členiek a 3 družiny, ktoré sa stretávajú pravidelne každý týždeň na družinovkách. Ako oddiel sa stretávame dvakrát do mesiaca na rôznych výpravách alebo iných netradičných akciách.


Družinovky

Líšky / pondelok 14:30 – 16:30

Čierne Ovce / streda 16:00 – 18:00

Slnečnice / štvrtok 16:00 – 18:00


Kontakt

Simona Jursíková / simca@prvyzbor.sk / oddielová vodkyňa
Natalia Maglione / maglione.natalia@gmail.com / zástupkyňa oddielovej vodkyne