2% a 3% v roku 2019 (za rok 2018)

Aj tento rok nás môžte podporiť naše aktivity svojimi dvoma či troma percentami z dane. Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie ako na to. Prosím dbajte na to, že na poukázanie 2% je potrebné použiť oficiálne tlačivo.

2% Dve percentá
Termín podania: do 30. apríla 2019
1/ zamestnávateľa požiadajte do 15.2.2019 o Potvrdenie o zaplatení dane
2/ na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%
Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% doručte najneskôr do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

3% Tri percentá- ak ste pracovali ako dobrovoľník 40 hodín
1/ zamestnávateľa požiadajte do 15.2.2019 o Potvrdenie o zaplatení dane
2/ na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 3%
3/ ak ste pre nás odrobili nejaký čas, tak nás kontaktujte (Dávid Simeunovič – david@prvyzbor.sk , 0907 149 077) a s radosťou Vám vystavíme Potvrdenie.
4/ Všetky tri vyplnené tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Do daňového priznania vyplňte údaje o našej organizácii, termín na podanie daňového priznania je 31. marca 2019

 

1,5% (2%) Právnické osoby
Postup je trochu komplikovanejší, veľmi radi ho poskytneme na požiadanie. Prosím, kontaktujte nás (Dávid Simeunovič – david@prvyzbor.sk , 0907 149 077 )

 

Naše údaje pre potreby Vyhlásenia sú:
IČO: 31794980
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Slovenský skauting, 1. zbor Baden-Powella Bratislava
Sídlo: J.C. Hronského 26, 83102, Bratislava

Ďakujeme!