Kontakt na zbor

Slovenský skauting
1. zbor Baden-Powella Bratislava
J.C. Hronského 26
Bratislava, 831 02

IČO: 317 94 980
DIČ: 202 149 7786
právna forma: občianske združenie
Číslo účtu v Tatra Banke: 2628455691/1100 (IBAN SK80 1100 0000 0026 2845 5691)


E-mail: david@prvyzbor.sk
Telefón: +421 907 149 077


Ako sa k nám pridať?

Ak máte záujem k nám prihlásiť Vaše dieťa, alebo by ste sa radi dozvedeli viac o skautingu, kontaktujte vodcov jednotlivých oddielov:

  • dievčatá od 6 do 10 rokov – včielky
  • chlapci od 6 do 10 rokov – vĺčatá
  • dievčatá od 11 rokov – skautky
  • chlapci od 11 rokov – skauti

Pre kontakty na vodcov oddielov prosím prejdite do sekcie Kto je kto.


Kde sídlime?

Naša hlavná klubovňa sa nachádza v podzemnej časti budovy Karloveského Centra Kultúry (známa aj ako Camel). Dostanete sa k nám električkami číslo 1, 4, 5, 9, 12 (zástavka Molecova) a autobusmi 32 a 33 (zástavka Molecova).