O zbore

 

Jednotka, teda 1. zbor skautov Baden Powella je viac ako stopäťdesiat detí a mladých ľudí, skautov a skautiek, vĺčat, včielok a roverov, ktorí sídlia v Bratislave na Molecovej ulici. Náš zbor sa delí na sedem oddielov, ktoré majú od desať do päťdesiat členov a v nich pracuje skoro dvadsať družín.

 

Sme je jeden z najstarších a najväčších zborov na Slovensku. Náš zbor bol založený v roku 1999 a spojili sa v ňom 3. oddiel skautiek, 11. oddiel, v tom čase už skoro desaťročný a 1. oddiel skautov, ktorý mal v tom čase už 80 rokov. Dnes sme medzi sto dvadsiatimi skautskými zbormi na Slovensku jeden z desiatich najväčších zborov.

 

 

Pôsobíme predovšetkým v bratislavskej Karlovej Vsi, kam sme sa presťahovali z centra mesta. Naši skauti a skautky však do klubovne v podzemí Karloveského Centra Kultúry prichádzajú z celého mesta a dokonca aj z celého Bratislavského kraja. Osobitnou súčasťou je oddiel rodinného skautingu Mustangy s klubovňou na Kolibe a v Mariánke.

 

V našom zbore sa o viac ako stovku detí stará viac ako štyri desiatky roverov a dospelých, ktorí dobrovoľne a zadarmo venujú svoj voľný čas a energiu práci s deťmi. Každoročne sú to stovky stretnutí, desiatky výprav a výletov do prírody a tisícky hodín strávené s deťmi, v klubovni a v prírode.

 

 

Aktívni sme aj v ďalších oblastiach, okrem pravidelnej práce s deťmi. Staráme sa o naše pamiatky (dobrovoľnícke práce na hrade Dobrá Voda, na kaštieli Betliar a na vodnom mlyne v Kvačianskej Doline). Venujeme sa rozvoju rómskeho skautingu na Východnom Slovensku prostredníctvom vzdelávacích kurzov a vzájomnej inšpirácie. Pre svojich radcov – dobrovoľníkov – organizujeme vzdelávacie a zážitkové kurzy, ktoré im pomáhajú osobne rásť a viesť ich družiny. Z času na čas sa zúčastňujeme na Karloveských podujatiach pre verejnosť a snažíme sa o zveľaďovanie priestoru okolo našej klubovne.