Registrácia

Registrácia – členský poplatok na druhý polrok 2018/2019

Vážení rodičia, naším cieľom je zabezpečiť Vášmu dieťaťu po celý rok čo najlepší program a priestor pre osobný rozvoj. Preto na začiatku každého polroku zbierame registračný poplatok, z ktorého hradíme:

  1. členské poplatky v organizáciách nadradeným Slovenskému skautingu
  2. poistenie pre prípad úrazu
  3. časopisy
  4. bezpečnostné a programové školenia radcov a vodcov
  5. bežné výdavky spojené s činnosťou (klubovňa- elektrina, voda, nájom, administratívne poplatky),
  6. materiál na program

Registračný poplatok: 25€/ polročne

Súrodenecká zľava: 25€ prvé dieťa, každé ďalšie 20€

Peniaze prosíme poslať na číslo nášho zborového účtu 2628455691/1100 (Tatrabanka) / IBAN SK80 1100 0000 0026 2845 5691. Do správy pre prijímateľa zadať „meno, registrácia 2018/19, oddiel“.

Rozhodli sme sa tento rok poplatok zvýšiť, keďže narástol poplatok, ktorý odvádzame skautskému ústrediu, ako aj naše náklady. Ak by pre Vás nová výška registračného poplatku bola problémom, prosím ozvite sa nám.


Ďakujeme za Vaše pochopenie.