Registrácia

Registrácia – členský poplatok na druhý polrok 2017/2018

Vážení rodičia, prečo zbierame registračný poplatok na začiatku každého polroku? Pretože naším cieľom je zabezpečiť Vášmu dieťaťu po celý rok čo najlepší program a priestor pre osobný rozvoj.

Na čo sa využije poplatok:

  1. členské poplatky v organizáciách nadradeným Slovenskému skautingu
  2. poistenie pre prípad úrazu
  3. časopisy
  4. bezpečnostné a programové školenia radcov a vodcov
  5. bežné výdavky spojené s činnosťou (klubovňa- elektrina, voda, nájom, administratívne poplatky),
  6. materiál na program

Registračný poplatok: 20€/ polročne

Súrodenecká zľava: 20€ prvé dieťa, každé ďalšie 16€

Peniaze prosíme poslať na číslo nášho zborového účtu 2628455691/1100 (Tatrabanka). Do správy pre prijímateľa zadať „meno, registrácia 2018-2, oddiel“.


Ďakujeme za Vaše pochopenie.