Skautská výzva

Vyzývam ťa!

Čítaj pozorne, táto výzva nie je ako iné! 
Čaká ťa 16. cieľov výzvy spojených s oslavou storočnice. Niektoré môžeš plniť ako jednotlivec (J), na iné už potrebuješ pomoc družiny (D), oddielu (O), či celého zboru (Z). Výzvu budeš mať splnenú iba ak splníš aspoň 5 osobných cieľov z výzvy a súčasne spolu s družinou, či oddielom splníte aspoň 2 spoločné ciele do jesenného galavečera. Pokiaľ teda splníš aspoň 5 osobných cieľov a spolu s družinou, či oddielom aspoň 2 spoločné ciele, výzvu máš vo vrecku aj so špeci storočnicovou nášivkou! 

Motivujme sa navzájom

Využime plnenie výzvy ako príležitosť na získanie ďalších spoločných 
zážitkov a na utuženie našich priateľstiev. Neváhajme preto, čo najviac 
aktivít plniť skupinovo a pozývať do plnenia ďalších a ďalších skautov a skautky. 

Zdieľajme našu snahu, aby sme my aj iní videli, ako v nás žije 
storočnicový oheň! Fotky z plnenia výzvy môžeš poslať buď na 
facebook stránku Jednotky, na Instagram s hashtagom #jednotka100 alebo priamo Kláre.

S otázkami sa neváhaj obrátiť na Kláru na adrese klara@prvyzbor.sk .


 1. Aktívny život: Vymeň 100 hodín na internete a na mobile za 100 hodín aktívne stráveného času, svoje aktivity si zapisuj a potom zdieľaj s ostatnými členmi družiny. (J)
 2. Duchovný život: 100 dní z roka sa aspoň 15 min venuj sebe (čítanie príbehu, zamýšľanie sa nad zmyslom života, ciele v živote, meditácia) (J) *príloha s príbehmi na čítanie a námety na diskusiu
 3. Život s jasným cieľom: Spíš si 100 vecí, ktoré chceš v živote splniť. (J)
 4. Zvyk ako železná košeľa: Vypestuj si návyk za 100 dní do roka /pestovať návyk/ (ráno vstávať, 30 min denne cvičiť, viac čítať, pomáhať doma, …) (J) *príloha inšpirácií na návyk a ako návyk pestovať
 5. Tolerancia: Nájdi si niekoho, kto má opačné vierovyznanie (napr. ateista a kresťan) a diskutuj s ním o viere. (J)
 6. 1 deň bez 100 tlačítok (mobil, svetlo, výťah…) – odporúčame 1 deň pred tým sa zamyslieť nad tlačítkami, ktoré počas bežného dňa používate, a potom si vytvoriť zoznam tlačítok, ktoré nebudem používať. (J)
 7. Zodpovednosť: Najbližších 100 termínov dodržím, budem dochvíľna/dochvíľny. (J)
 8. Objavujem nové miesta: Navštíviť 100 významnejších miest (kalvária, hrad,  vrchol, prameň…) vzdialené minimálne 5 km od seba (J aj D)
 9. Ži prírodne – 100 dní dokopy s družinou vylúčiť jednorázové plasty, elektroniku, používať iba všetko prírodné. (J a D)
 10. Skautský zákon: Vytvorte na 10 bodov skautského zákona komiks/ fotoroman/video. (D)
 11. Viem narábať s financiami: Navrhnite projekt , pri ktorom úvodných 10 eur znásobíte na 100 eur.  (D)
 12. Stretávam nových ľudí: Stretnite sa s družinou ktorá má aspoň 100 km  od vás klubovňu a prežite s ňou aspoň 100 min. (D)
 13. Budúcnosť skautingu: S družinou vymyslite ako bude vyzerať náš skauting za 100 rokov. Čo sa bude robiť na družinovke, ako bude vyzerať tábor. (D)
 14. Skaut pomáha: Nazbieraj 100 dobročinných bodov. Bod získaš za každú hodinu dobročinnej práce, buď ako jednotlivec (sám za 1 hodinu získaš 1 bod) alebo ako skupina (vtedy každý z vás získa za 1 hodinu toľko bodov, koľko vás je na akcii). (J, D, O) * pre nápady na dobročinnú činnosť sa ozvi Kláre
 15. Skaut je ochrancom prírody: Spoločne so zborom/oddielom/družinou nájdite 100 spôsobov ako znížiť tvorbu odpadu a prezentujte to zboru. (D,O,Z)
 16. Skaut je ochrancom prírody:Vysaďte a revitalizujte bylinkovú záhradu, ako zbor, dokopy 100 hodín práce. (Z) * pre možnosti sadenia/revitalizácie sa ozvi Kláre