Prihláška a tlačivá

Prihláška

Elektronická prihláška na tábor

Po vyplnení prihlášky Vám príde e-mail s predvyplnenou prihláškou, ktorú je potrebné ju vytlačiť a spolu s priloženými tlačivami (po ich vyplnení) odovzdať v deň odchodu na stanici.


Tlačivá

Vyhlásenie o bezinfekčnosti (podpisuje zákonný zástupca)

Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti pre deti (podpisuje lekár)

Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti pre dospelých (iba pre účastníkov a organizátorov nad 18 rokov, podpisuje lekár)