Jednotka

Cookies

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webstránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webstránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky alebo príslušnej tretej strane, ktorej sa cookie týka, a to pri ďalšej návšteve užívateľa.

Súbory cookies sú užitočné okrem iného:

  • k náležitej funkčnosti a bezpečnosti webovej stránky,
  • k zisťovaniu, ktoré webové stránky a funkcie sú Vami najpoužívanejšie, aby sme mohli prispôsobiť ponuku Vaším požiadavkám a záujmom,
  • zistiť, ktoré reklamy sú Vami prehliadané najčastejšie, čím sa zamedzí zobrazovanie reklám, o ktoré nemáte záujem.

Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán (napr. sociálnym sietí).

Nami používané cookies je možné z hľadiska ich trvania rozdeliť na dva (2) typy:

  • krátkodobé (tzv. session cookies), ktoré zostávajú vo Vašom prehliadači iba dovtedy, kým prehliadač zavriete,
  • dlhodobé (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú uložené aj po tom, čo prehliadač zavriete.

Cookies je zároveň možné deliť na:

  • tie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webstránky (tzv. essential), pričom do tejto skupiny je možné zaradiť funkčné a technické cookies, ktoré pomáhajú webstránke sa správne a rýchlo načítať, zabezpečiť jej bezpečnosť, Vaše prihlásenie, jej preklad, uložiť preferencie o cookies a pod. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.
  • tie, ktoré nie sú nevyhnutné (tzv. non-essential), pričom takýmito non-essential cookies sú napríklad tie, ktoré sa nazývajú analytické a štatistické a slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej webstránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Pri týchto cookies využívame riešenia spoločnosti Google Ireland Limited.

Na našej webstránke sú umiestnené oba typy cookies, pričom pri non-essential cookies od Vás vyžadujeme Váš súhlas s ich používaním, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, a to napríklad aj nastavením Vášho internetového prehliadača, ktorým sa zakáže ukladanie súborov cookies (pokyny nájdete na stránke podpory príslušného internetového prehliadača). Používanie essential cookies môžete tiež zakázať buď cielene pre túto webstránku, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach Vášho internetového prehliadača (pokyny nájdete na stránke podpory príslušného internetového prehliadača). Po deaktivácii essential cookies však nemusí byť už možné využívať všetky funkcie webstránky, resp. webstránka nemusí fungovať správne.

V nasledovnej časti Vám poskytujeme bližšie informácie o jednotlivých cookies:

COOKIE DĹŽKA TRVANIA POPIS
_gat_gtag_UA_198876335_1 1minúta Používa sa na obmedzenie rýchlosti požiadaviek. Ak je služba Google Analytics nasadená prostredníctvom Google Tag Manager, bude mať tento súbor cookie názov _dc_gtm_ .
_gid 1 deň Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Cookie sa používa na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku a pomáha pri vytváraní analytických správ o tom, ako sa webovým stránkam darí. Zhromaždené údaje vrátane počtu návštevníkov, ich zdroja, odkiaľ návštevníci prišli a ktoré stránky sa zobrazovali. Údaje sú v anonymnej podobe.
_ga 2 roky Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Cookie sa používa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách, kampaniach a na sledovanie používania stránok pre analytický prehľad stránok. Cookies ukladajú informácie anonymne a priraďujú náhodne vygenerované číslo na identifikáciu jedinečných návštevníkov
cookielawinfo-checbox-analytics 11 mesiacov Tento súbor cookie je nastavený doplnkom “GDPR Cookie Consent”. Cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa s cookies pre kategóriu „Analytické”.
cookielawinfo-checbox-functional 11 mesiacov Tento súbor cookie je nastavený doplnkom “GDPR Cookie Consent”. Cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa s cookies pre kategóriu „Funkčné”.
cookielawinfo-checbox-others 11 mesiacov Tento súbor cookie je nastavený doplnkom “GDPR Cookie Consent”. Cookie sa používa na ukladanie súhlasu používateľa s cookies v kategórii „Ostatné.
cookielawinfo-checkbox-necessary 11 mesiacov Tento súbor cookie je nastavený doplnkom “GDPR Cookie Consent”. Cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa s cookies pre kategóriu „Nevyhnutné”.
cookielawinfo-checkbox-performance 11 mesiacov Tento súbor cookie je nastavený doplnkom “GDPR Cookie Consent”. Cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa s cookies pre kategóriu „Výkonnostné”.
viewed_cookie_policy 11 mesiacov Cookie je nastavený doplnkom “GDPR Cookie Consent” a slúži na ukladanie toho, či užívateľ súhlasil s používaním cookies. Neuchováva žiadne osobné údaje.
CookieLawInfoConsent 11 mesiacov Slúži na uloženie stavu súhlasu s jednotlivými kategóriami cookies.