Jednotka

pravidelné akcie

družinovky

„Skautský učiteľ učí chlapcov hrať hru tak, že hrá aj on.“

-Robert Baden-Powell

Sú to pravidelné stretávky družín v našej skautskej klubovni. Radcovia a radkyne pripravujú pre svoju družinu program, pri ktorom sa zábavnou formou učia novým veciam. Sú to aktivity zamerané na pohyb, rozvoj vedomostí a zručností, sociálne vzťahy a samozrejme skautskú prax. Každá družina má vlastný deň a čas kedy sa stretáva. Družinovka bežne trvá jednu až dve hodiny.

výpravy

„Skaut je ochranca prírody a cenných ľudských výtvorov!"

Jeden z hlavných princípov skautingu je život v prírode a preto, počas víkendov vyrážame na výpravy a výlety do prírody. Na jeseň, na jar aj v zime chodíme najmä do Malých Karpát, kde sa učíme orientovať a prežiť v prírode, hráme veľa hier a popri tom sa učíme, varíme, putujeme a objavujeme nové končiny. Na našich výpravách pomáhame  čistiť  naše lesy zbieraním odpadu.

online Skauting

Ani pandémia nezlomí skautského ducha !

Kvôli pandemickej situácii sme sa nemohli stretávať osobne a tak sme naše akcie museli presunúť do online sveta. Vodcovia a radcovia sa museli prispôsobiť situácii a pravidelne pripravujú družinovky a oddielovky s aktivitami, ktoré sa dajú zvládnuť na diaľku cez počítač.


Jednotlivé oddiely zorganizovali napríklad koronavychádzky, vďaka ktorým mohli rodiny našich členov stráviť čas v prírode a pritom sa zabaviť, alebo družinový battle  pre spestrenie programu na družinovkách. 

harmonogram družinoviek

(vďaka uvoľňovaniu pandemických opatrení sa už opäť stretávame aj osobne)

Skauti

Utorok:  16:30 –  18:00    Krtkovia

Streda:   16:00 –  17:30    Jastraby

Štvrtok: 16:00  – 17:30    Ježkovia

Skautky

Pondelok: 15:15 – 16:45  Líšky

Utorok:      16:30 – 18:00  Čierne Ovce

Štvrtok:     16:00 – 17:30  Omrvinky

Vĺčatá

Utorok:       16:00 – 17:30    Tigre

Včielky

Štvrtok: 16:30 – 18:00  Žiarovky

Piatok:   17:00 – 18:30  Alpaky

kalendár akcií