Jednotka

pravidelné akcie

družinovky

„Skautský učiteľ učí chlapcov hrať hru tak, že hrá aj on.“

-Robert Baden-Powell

Sú to pravidelné stretávky družín v našej skautskej klubovni. Radcovia a radkyne pripravujú pre svoju družinu program, pri ktorom sa zábavnou formou učia novým veciam. Sú to aktivity zamerané na pohyb, rozvoj vedomostí a zručností, sociálne vzťahy a samozrejme skautskú prax. Každá družina má vlastný deň a čas kedy sa stretáva. Družinovka bežne trvá jednu až dve hodiny.

výpravy

„Skaut je ochranca prírody a cenných ľudských výtvorov!"

Jeden z hlavných princípov skautingu je život v prírode a preto, počas víkendov vyrážame na výpravy a výlety do prírody. Na jeseň, na jar aj v zime chodíme najmä do Malých Karpát, kde sa učíme orientovať a prežiť v prírode, hráme veľa hier a popri tom sa učíme, varíme, putujeme a objavujeme nové končiny. Na našich výpravách pomáhame  čistiť  naše lesy zbieraním odpadu.

harmonogram družinoviek

v školskom roku 2022/23

Skauti

Utorok:  16:30 – 18:00    Krtkovia

Streda:   16:00 – 17:30    Jastraby

Štvrtok:  16:00 – 17:30    Ježkovia

Skautky

Utorok:      15:30 – 17:00  Čierne Ovce

Utorok:      17:00 – 18:30  Nová družina  

Štvrtok:     16:30 – 18:00  Líšky

Štvrtok:      17:30 – 19:00  Omrviny

Vĺčatá

Utorok:       16:00 – 17:30    Tigre

Štvrtok:       16:00 – 17:30   Netopieri

Včielky

Štvrtok: 16:30 – 18:00  Chrumky

Piatok:   16:00 – 17:30  Sovičky

kalendár akcií