Jednotka

ročné členstvo

ako využívame peniaze z členského príspevku

Všetci naši radcovia a vodcovia vykonávajú činnosť dobrovoľne, bez finančnej odmeny

Ročný Členský príspevok

Členstvo v Slovenskom skautingu (a teda aj v našom zbore) je platné v aktuálnom kalendárnom roku a každý rok sa obnovuje. Chápeme, že to môže byť mätúce, keďže voľnočasové krúžky sú bežne zladené na školský rok. Pre občianske združenia (a teda aj Slovenský skauting) je však členstvo na kalendárny rok.

Obnova členstva - Najneskôr Do 21. januára

Ak ste už predchádzajúci rok boli našimi členmi a iba obnovujete ročné členstvo, ročný príspevok závisí od veku členov a prípadne od funkcie, ktorú v zbore napĺňajú. Ak poplatok neuhradíte do 21. januára, zvyšuje sa o 10 € pre skautky, skautov, včielky a vĺčatá a o 5 € pre radcov, rangerov a roverov.
Skauti, skautky, vĺčatá a včielky

50€

Radcovia, rangeri a roveri (do 25 rokov):

25€

Dospelí v skautingu (25 a viac rokov):

20€

Oddieloví vodcovia a ich zástupcovia:

bez poplatku

Noví Členovia

Pridať sa k nám je možné aj počas roka. Ak sa k nám prihlasujete prvýkrát a členský príspevok uhradíte neskôr ako 21. januára,
jeho výška závisí od toho, odkedy ste sa k nám pridali. Toto členstvo potom platí do konca aktuálneho kalendárneho roka.

od 22. januára

60€

od 1. Marca

53€

od 1. Mája

40€

od 1. septembra

25€

Pokiaľ si prajete členstvo v priebehu roku ukončiť a vrátiť časť ročného poplatku, môžete nás kontaktovať a dohodneme sa.

V prípade, že je pre Vás výška poplatku finančne náročná, môžeme poplatok rozložiť na viac splátok alebo nájsť iné riešenie. V takýchto prípadoch sa prosím obráťte na zborového vodcu (mailom na ).

zľavy

súrodenecká

prvé dieťa

plná suma

zľava 10€

tretie dieťa

zľava 20€​

štvrté a ďalšie dieťa

zľava 30€

koronazľava

Sme pripravení v rozumnej forme obnoviť prezenčnú činnosť, keď sa situácia zlepší, no v súčasných podmienkach (tak a aj v minulom roku) žiaľ nedokážeme zabezpečiť plnohodnotný skautský program. Viacere náklady však ostávajú fixné, preto si netrúfame znížiť členský príspevok plošne. Zároveň myslíme na to, že mnohí môžu byť zasiahnutí pandémiou aj po finančnej stránke a bolo by nám veľmi ľúto, keby poplatok bol pre niekoho jedinou prekážkou v skautovaní. Rozhodli sme sa teda v prípade potreby dať vám možnosť zaplatiť nižší členský poplatok, než obvykle.

 

Podľa vlastného uváženia si môžete pri uhrádzaní členského poplatku za kalendárny rok 2022 uplatniť zľavu do 15€ na osobu (v prípade radcov, rangerov a roverov do 5€ na osobu). Ak sa tak rozhodnete do správy pre prijímateľa prosím pripíšte k ostatným údajom „COV“ a číslo vyjadrujúce o koľko menej platíte oproti bežnému poplatku (bude to potom pre nás prehľadnejšie, keď budeme spracovávať platby).

spôsob úhrady

Príspevok prosíme uhraďte prevodom na nás zborový účet

2628455691/1100 (Tatrabanka)

IBAN SK80 1100 0000 0026 2845 5691

 

Do správy pre prijímateľa prosíme zadajte:
“CLENSKY PRISPEVOK, meno a priezvisko člena, kalendárny rok, oddiel“


Naše oddiely (vekové hranice sú orientačné):

včielky (dievčatá 6-10 rokov)

vĺčatá (chlapci 6-10 rokov)

skautky (dievčatá 10-15 rokov)

skauti (chlapci 10-15 rokov)