Jednotka

ročné členstvo

ako využívame peniaze z členského príspevku

Všetci naši radcovia a vodcovia vykonávajú činnosť dobrovoľne, bez finančnej odmeny

Ročný Členský príspevok

Členstvo v Slovenskom skautingu (a teda aj v našom zbore) je platné v aktuálnom kalendárnom roku a každý rok sa obnovuje. V roku tomto roku (2023) upravujeme členský poplatok – časť členského príspevku určená pre národnú úroveň organizácie sa zvýšila o 3€ a zároveň nášmu zboru rastú náklady na činnosť. Rozhodli sme sa tento rok počkať s plošným zvýšením poplatku, no namiesto toho zavádzame interval.

Dolná hranica predstavuje pôvodnú výšku poplatku, horná sumu, ktorá nám umožní vykryť náklady a aj zmysluplne šetriť pre prípad väčších, jednorazových nákupov (napríklad táborového vybavenia). Rozhodnutie, koľko prispejete v rámci intervalu je na Vás. Samozrejme, budeme vďační, aj za vyšší príspevok (podľa Vášho uváženia), prípadne inú formu podpory.

Súčasní Členovia

Ak ste už niekedy boli našimi členmi a iba obnovujete ročné členstvo, ročný príspevok závisí od veku a prípadne od funkcie, ktorú v zbore člen napĺňa.
Skauti, skautky, vĺčatá a včielky

50-55 €

Radcovia, rangeri a roveri
(do 25 rokov)

25-30 €

Dospelí v skautingu
(25 a viac rokov)

20-25 €

vodcovia
a ich zástupcovia

0 €

Ak poplatok neuhradíte do 21. januára, zvyšuje sa o 10 € pre skautky, skautov, včielky a vĺčatá a o 5 € pre radcov, rangerov a roverov.

Noví Členovia

Pridať sa k nám je možné aj počas roka. Ak sa k nám prihlasujete prvýkrát a členský príspevok uhradíte neskôr ako 21. januára, jeho výška závisí od toho, odkedy ste sa k nám pridali. Toto členstvo potom platí do konca aktuálneho kalendárneho roka.

od 22. januára

60-65 €

od 1. Marca

53-58 €

od 1. Mája

40-45 €

od 1. septembra

25-30 €

V prípade, že je pre Vás výška poplatku finančne náročná, môžeme poplatok rozložiť na viac splátok alebo nájsť iné, prijateľné riešenie. V takýchto prípadoch sa prosím obráťte na zborového vodcu (mailom na ). Pokiaľ si prajete členstvo v priebehu roku ukončiť a vrátiť časť ročného poplatku, prosím kontaktujte nás a dohodneme sa.

zľavy

súrodenecká

prvé dieťa

plná suma

zľava 10€

tretie dieťa

zľava 20€​

štvrté a ďalšie dieťa

zľava 30€

spôsob úhrady

Príspevok prosíme uhraďte prevodom na nás zborový účet

2628455691/1100 (Tatrabanka)

IBAN SK80 1100 0000 0026 2845 5691 

Do správy pre prijímateľa prosíme zadajte: “CLENSKE, kalendárny rokmeno a priezvisko člena“