Jednotka

ročné členstvo

ako využívame peniaze z členského príspevku

Všetci naši radcovia a vodcovia vykonávajú činnosť dobrovoľne, bez finančnej odmeny

Členský poplatok

S platnosťou v danom kalendárnom roku.

uHRADENÝ nAjneskôr 20. januára

Skauti, skautky, vĺčatá a včielky

50€

Radcovia, rangeri a roveri (do 25 rokov):

25€

Dospelí v skautingu (25 a viac rokov):

20€

Oddieloví vodcovia a ich zástupcovia:

bez poplatku

uHradený v priebehu roka

Pridať sa k nám je možné aj počas roka – ak členský poplatok neuhradíte do 20. januára,
jeho výška závisí od toho, kedy ho uhradíte a platí do konca kalendárneho roka.

od 21. januára

60€

od 1. apríla

45€

od 1. septembra

30€

zľavy

V prípade, že je pre Vás výška poplatku finančne náročná, môžeme poplatok rozložiť na viac splátok alebo nájsť iné riešenie. V takomto prípade sa prosím obráťte na zborového vodcu (mailom na ks.ro1620271376bzyvr1620271376p@icy1620271376t1620271376).

súrodenecká

prvé dieťa

plná suma

zľava 10€

tretie dieťa

zľava 20€​

štvrté a ďalšie dieťa

zľava 30€

koronazľava

Sme pripravení v rozumnej forme obnoviť prezenčnú činnosť, keď sa situácia zlepší, no v súčasných podmienkach (tak a aj v minulom roku) žiaľ nedokážeme zabezpečiť plnohodnotný skautský program. Viacere náklady však ostávajú fixné, preto si netrúfame znížiť členský príspevok plošne. Zároveň myslíme na to, že mnohí môžu byť zasiahnutí pandémiou aj po finančnej stránke a bolo by nám veľmi ľúto, keby poplatok bol pre niekoho jedinou prekážkou v skautovaní. Rozhodli sme sa teda v prípade potreby dať vám možnosť zaplatiť nižší členský poplatok, než obvykle.

 

 

Podľa vlastného uváženia si môžete pri uhrádzaní členského poplatku za kalendárny rok 2021 uplatniť zľavu do 15€ na osobu (v prípade radcov, rangerov a roverov do 5€ na osobu). Ak sa tak rozhodnete do správy pre prijímateľa prosím pripíšte k ostatným údajom „COV“ a číslo vyjadrujúce o koľko menej platíte oproti bežnému poplatku (bude to pre mňa potom prehľadnejšie, keď budem spracovávať platby).

spôsob úhrady

Poplatok prosíme uhraďte prevodom na nás zborový účet

2628455691/1100 (Tatrabanka)

IBAN SK80 1100 0000 0026 2845 5691

Do správy pre prijímateľa prosíme zadajte:
“REGISTRÁCIA, meno a priezvisko člena, kalendárny rok, oddiel“

 


Naše oddiely (vekové hranice sú orientačné):

včielky (dievčatá 6-10 rokov)

vĺčatá (chlapci 6-10 rokov)

skautky (dievčatá 10-15 rokov)

skauti (chlapci 10-15 rokov)