Jednotka

Ako nás podporiť?

Skauting funguje na dobrovoľníckej báze, čo znamená, že zdroj financií, ktorý máme k dispozícii je mnohokrát obmedzený. Naši zapálení dobrovoľníci sa vždy snažia dať do programu čo najviac, avšak niekedy narazíme na materiálne alebo finančné limity, kedy si niektorý materiál nevieme dovoliť alebo zohnať. Aj preto je každá forma podpory či už finančnej alebo materiálnej podoby u nás vždy vítaná. Pomáha nám tvoriť lepší program a akcie a zveľaďovať našu skautskú klubovňu.

čo potrebujeme

kancelária

Papiere, písacie potreby, pásky, nožnice...

Sú to veci bežnej spotreby, ktoré sa nám vždy veľmi rýchlo míňajú a preto sa nám podpora aj v takejto forme vždy zíde.

materiál

Bedne, náradie, brúsenie, kuchyňské náčinnie...

Nástroje a náradie využívame primárne na našich letných táboroch pri každodenných stavebných prácach a bedne na ich skladovanie. Ľahko sa teda opotrebuje  alebo zničí a často ho potrebujeme meniť alebo nakúpiť nové. Preto ak máte možnosť nám bedne, nástroje a iné náčinie poskytnúť veľmi to pomôže.

služby

Skladové priestory, prevoz materiálu, prenájom vozidla, videotvorba...

Ak máte k dispozícii miesto, kde by sme mohli skladovať náš materiál, alebo niekoho poznáte, budeme vždy vďační za nové kontakty. Taktiež, ak viete ponúknuť prevoz materiálu, prenájom vozidla, alebo poznáte niekoho kto sa vyzná vo videotvorbe budeme radi ak nás kontaktujete. 

financie

2% a 3%, priamy finančný dar, členské poplatky....

Finančné prostriedky využívame na nákup materiálu, vecí bežnej spotreby, prerábky a inovácie našej klubovne, nové podsady alebo hangáre. Platíme z nich aj fixné náklady na našu činnosť a vzdelávacie kurzy pre našich členov.