Jednotka

Milí Jednotkári, rodičia a ďalší priatelia,
aj v roku 2024 nás môžete podporiť
poukázaním 2% z Vašich daní.

Tieto financie nám pomáhajú robiť to, čo robíme už desiatky rokov a budeme robiť vždy – venovať náš čas mladým ľuďom, prispievať k tvorbe silných priateľstiev, nezabudnuteľných zážitkov a zručností do života, a v neposlednom rade viesť k službe druhým tam, kde je to potrebné.
Financie využívame najmä na vzdelávanie našich dobrovoľníkov (nielen) v práci s mládežou, organizáciu a technické zabezpečenia letných táborov a prevádzku klubovne.
 
Na tejto stránke nájdete potrebné tlačivá aj stručný návod na poukázanie vašich percent z dane.
NAŠE ÚDAJE
IČO: 31794980
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Slovenský skauting, 1. zbor Baden-Powella Bratislava
Sídlo: Eisnerova 40, 84107, Bratislava
TLAČIVÁ

POSTUP

- Zamestnanci
  1. Požiadajte do 15. februára 2024 svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na základe Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré ste dostali od zamestnávateľa.
  3. Doručte obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane) doručte najneskôr do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Miesto vášho daňového úradu môžete zistiť pomocou tejto webstránky.

Ak ste u nás za uplynulý rok odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín, máte nárok venovať 3% dane namiesto dvoch. V tom prípade nás môžete kontaktovať a pomôžeme Vám s venovaním.

- Fyzické osoby

Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu. Termín podania daňového priznania je 2. apríl 2024.

- Právnické osoby

Postup radi poskytneme na požiadanie.

(ORIG) Milí Jednotkári, rodičia a ďalší priatelia,
aj v roku 2023 nás môžete podporiť
poukázaním 2% z Vašich daní.

Tieto financie nám pomáhajú robiť to, čo robíme už desiatky rokov a budeme robiť vždy – venovať náš čas mladým ľuďom, prispievať k tvorbe silných priateľstiev, nezabudnuteľných zážitkov a zručností do života, a v neposlednom rade viesť k službe druhým tam, kde je to potrebné.
 
Financie využívame najmä na prevádzku klubovne, organizáciu letných táborov a vzdelávanie našich dobrovoľníkov (nielen) v práci s mládežou.
 
Na tejto stránke nájdete potrebné tlačivá aj stručný návod na poukázanie vašich percent z dane.
NAŠE ÚDAJE
IČO: 31794980
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Slovenský skauting, 1. zbor Baden-Powella Bratislava
Sídlo: Eisnerova 40, 84107, Bratislava
TLAČIVÁ

POSTUP

- Zamestnanci
  1. Požiadajte do 15. februára 2023 svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na základe Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré ste dostali od zamestnávateľa.
  3. Doručte obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane) doručte najneskôr do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Miesto vášho daňového úradu môžete zistiť pomocou tejto webstránky.

Ak ste u nás za uplynulý rok odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín, máte nárok venovať 3% dane namiesto dvoch. V tom prípade sa nám môžete ozvať na a pomôžeme Vám s venovaním.

- Fyzické osoby

Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu. Termín podania daňového priznania je 31. marec 2023.

- Právnické osoby

Postup radi poskytneme na požiadanie.