Jednotka

2% a 3%

Termín podania: do 30.4.2021

2%

1) krok

zamestnávateľa požiadajte do o Potvrdenie o zaplatení dane

2) krok

na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% – POZOR ZMENA – riadok 13 sa po novom zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta (napr. do 12,344 € zapíšete 12,34 € a od 12,345 € zapíšete 12,35 €. Už neplatí, že sa suma orezáva na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania). Veľmi pozorne si prečítajte poznámky a poučenie. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné.

3) krok

Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% doručte najneskôr do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Termín podania: do 30.4.2021

2%

1) krok

zamestnávateľa požiadajte do o Potvrdenie o zaplatení dane

2) krok

na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% – POZOR ZMENA – riadok 13 sa po novom zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta (napr. do 12,344 € zapíšete 12,34 € a od 12,345 € zapíšete 12,35 €. Už neplatí, že sa suma orezáva na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania). Veľmi pozorne si prečítajte poznámky a poučenie. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné.

3) krok

Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% doručte najneskôr do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

1) krok

Zamestnávateľa požiadajte o Potvrdenie o zaplatení dane.

2) krok

Na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 3%.

4) krok

Všetky tri vyplnené tlačivá doručte najneskôr do 30. apríl 2021 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska.

Termín podania: do 30.4.2021

3%

1) krok

Zamestnávateľa požiadajte o Potvrdenie o zaplatení dane.

2) krok

Na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 3%.

4) krok

Všetky tri vyplnené tlačivá doručte najneskôr do 30. apríl 2021 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska.

Termín podania: do 30.4.2021

3%

iné

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Do daňového priznania vyplňte údaje o našej organizácii, termín na podanie daňového priznania je 31. marca 2021.

Naše údaje pre potreby Vyhlásenia

IČO: 31794980

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Slovenský skauting, 1. zbor Baden-Powella Bratislava

Sídlo: Eisnerova 40, 84107, Bratislava

Naše údaje pre potreby Vyhlásenia

IČO: 31794980

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Slovenský skauting, 1. zbor Baden-Powella Bratislava

Sídlo: Eisnerova 40, 84107, Bratislava