Jednotka

2% a 3%

Milí Jednotkári, rodičia a ďalší priatelia, aj tento rok nás môžete podporiť poukázaním 2% z Vašich daní. Tieto financie nám pomáhajú robiť to, čo robíme už desiatky rokov a budeme robiť vždy – venovať náš čas mladým ľuďom, prispievať k tvorbe silných priateľstiev, nezabudnuteľných zážitkov a zručností do života, a v neposlednom rade viesť k službe druhým tam, kde je to potrebné.

Naše údaje pre potreby Vyhlásenia

IČO: 31794980

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Slovenský skauting, 1. zbor Baden-Powella Bratislava

Sídlo: Eisnerova 40, 84107, Bratislava

2%

Termín podania: do 30. apríla

1. krok

zamestnávateľa požiadajte do o Potvrdenie o zaplatení dane

2. krok

na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% – POZOR ZMENA – riadok 13 sa po novom zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta (napr. do 12,344 € zapíšete 12,34 € a od 12,345 € zapíšete 12,35 €. Už neplatí, že sa suma orezáva na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania). Veľmi pozorne si prečítajte poznámky a poučenie. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné.

3. krok

Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% doručte najneskôr do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Termín podania: do 30.4.2021

2%

1) krok

zamestnávateľa požiadajte do o Potvrdenie o zaplatení dane

2) krok

na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% – POZOR ZMENA – riadok 13 sa po novom zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta (napr. do 12,344 € zapíšete 12,34 € a od 12,345 € zapíšete 12,35 €. Už neplatí, že sa suma orezáva na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania). Veľmi pozorne si prečítajte poznámky a poučenie. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné.

3) krok

Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% doručte najneskôr do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

3%

Termín podania: do 30. apríla

1. krok

Zamestnávateľa požiadajte o Potvrdenie o zaplatení dane.

2. krok

Na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 3%.

4. krok

Všetky tri vyplnené tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska.

1) krok

Zamestnávateľa požiadajte o Potvrdenie o zaplatení dane.

2) krok

Na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 3%.

4) krok

Všetky tri vyplnené tlačivá doručte najneskôr do 30. apríl 2021 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska.

Termín podania: do 30.4.2021

3%

iné

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Do daňového priznania vyplňte údaje o našej organizácii, termín na podanie daňového priznania je 31. marca.

1,5% (2%) Právnické osoby

Postup je trochu komplikovanejší, veľmi radi ho poskytneme na požiadanie. Prosím, kontaktujte nás (Adam Jakubička – tyci @ prvyzbor.sk, 0902 549 287)

Naše údaje pre potreby Vyhlásenia

IČO: 31794980

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Slovenský skauting, 1. zbor Baden-Powella Bratislava

Sídlo: Eisnerova 40, 84107, Bratislava