Jednotka

Občasné akcie

Naša dobrovoľnícka činnosť sa okrem pravidelnej práce s deťmi zameriava aj na pomoc nášmu okoliu. Za roky našej činnosti sme sa zapojili do mnohých dobrovoľníckych prác. Jednou z nich je aj zbierka na pomoc boja proti rakovine známa ako Deň narcisov, ktorej sme sa zúčastnili viac rokov za sebou.   Venujeme sa rozvoju rómskeho skautingu na Východnom Slovensku prostredníctvom vzdelávacích kurzov a vzájomnej inšpirácie. Pre svojich radcov – dobrovoľníkov – organizujeme vzdelávacie a zážitkové kurzy, ktoré im pomáhajú osobne rásť a viesť ich družiny. Z času na čas sa zúčastňujeme na Karloveských podujatiach pre verejnosť a snažíme sa o zveľaďovanie priestoru okolo našej klubovne. Poskytli sme náš hangár ako stan pri celoplošnom testovaní COVID-19. Taktiež na Karloveských hodoch sme mali edukačný stánok o Skautingu a recyklačný stánok.

Rómsky skauting

Pomoc rómskej komunite s rozvojom a vzdelávaním mládeže prostredníctvom skautských kurzov.

Deň narcisov

Finančná zbierka pre  podporu a liečbu ľudí s rakovinou.

Pomoc komunite Karlovej Vsi

Upratovacie a zveľaďovacie práce v okolí našej klubovne, ale i pravidelná účasť na Karloveských hodoch s našimi edukačnými stánkami.

Vzdelávanie a kurzy

Pre našich členov, dobrovoľníkov ponúkame veľké množstvo vzdelávacích akcií a kurzov interne, ale i v spolupráci s inými zbormi a činnými orgánmi SLSK.