Jednotka

záujem o skauting

Sme radi, že Vás náš zbor upútal a chcete sa stať súčasťou Jednotky. Ak máte záujem o skauting v našom zbore vyplňte nižšie uvedený formulár. Po jeho odoslaní Vás kontaktujeme s informáciami o ďalšom postupe.

kontatkný formulár

1. zbor Baden-Powella berie na vedomie, že údaje môžu spracovať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Do ktorého oddielu, respektíve vekovej kategórie by Vaše dieťa chodilo?

Stále váhate? Máte ďalšie otázky? Prečítajte si naše FAQ: