Jednotka

Ročné členstvo

Ako využívame peniaze z členského príspevku

Všetci naši radcovia a vodcovia vykonávajú činnosť dobrovoľne, bez finančnej odmeny

členstvo v SLSK

Členský poplatok, ktorý odvádzame Slovenskému skautingu za každého registrovaného člena.

poistenie

Všetci zaregistrovaní členovia Slovenského skautingu majú hradené úrazové poistenie, ktoré máme uzatvorené so spoločnosťou Allianz. Toto poistenie sa týka úrazov, ktoré sa stali počas akejkoľvek skautskej akcie.

publikácie

Z členského poplatku odvádzaného SLSK ide jeho časť aj na skautské časopisy, ktoré členovia dostávajú: Džungľa, Skaut, Médium

školenie radcov a vodcov

Aby sme vedeli zaručiť kvalitu programu a jeho adekvátnu bezpečnosť, posielame našich radcov a vodcov na vzdelávacie kurzy organizované SLSK ako aj inými organizáciami. Našich činovníkov taktiež posielame na kurzy prvej pomoci, aby v prípade potreby vedeli adekvátne zakročiť.

klubovňa

V klubovni, kde cez rok trávime najviac času, platíme pravidelne nájom a energie. Raz za čas v nej vykonávame rôzne opravy či do nej dopĺňame nové veci, aby bola o niečo útulnejšia a praktickejšia.

členstvo v SLSK

Členský poplatok, ktorý odvádzame Slovenskému skautingu za každého registrovaného člena.

poistenie

Všetci zaregistrovaní členovia Slovenského skautingu majú hradené úrazové poistenie, ktoré máme uzatvorené so spoločnosťou Allianz. Toto poistenie sa týka úrazov, ktoré sa stali počas akejkoľvek skautskej akcie.

publikácie

Z členského poplatku odvádzaného SLSK ide jeho časť aj na skautské časopisy, ktoré členovia dostávajú: Džungľa, Skaut, Médium

školenie radcov a vodcov

Aby sme vedeli zaručiť kvalitu programu a jeho adekvátnu bezpečnosť, posielame našich radcov a vodcov na vzdelávacie kurzy organizované SLSK ako aj inými organizáciami. Našich činovníkov taktiež posielame na kurzy prvej pomoci, aby v prípade potreby vedeli adekvátne zakročiť.

klubovňa

V klubovni, kde cez rok trávime najviac času, platíme pravidelne nájom a energie. Raz za čas v nej vykonávame rôzne opravy či do nej dopĺňame nové veci, aby bola o niečo útulnejšia a praktickejšia.

Ročný Členský príspevok

Členstvo v Slovenskom skautingu (a teda aj v našom zbore) je platné v aktuálnom kalendárnom roku a každý rok sa obnovuje.

Výšku ročného členského poplatku máme danú vo forme intervalu. Rozhodnutie, koľko prispejete v rámci intervalu je na Vás. Samozrejme, budeme vďační, aj za vyšší príspevok (podľa Vášho uváženia), prípadne inú formu podpory, napríklad prispenie do našej kampane na zafinancovanie nových podsád.

Súčasní Členovia

Ak ste už niekedy boli našimi členmi a iba obnovujete ročné členstvo, ročný príspevok závisí od veku a prípadne od funkcie, ktorú v zbore člen napĺňa.
Skauti, skautky, vĺčatá a včielky

50-55 €

Radcovia, rangeri a roveri
(do 25 rokov)

25-30 €

Dospelí v skautingu
(25 a viac rokov)

20-25 €

vodcovia
a ich zástupcovia

0 €

Ak poplatok neuhradíte do 21. januára, zvyšuje sa o 10 € pre skautky, skautov, včielky a vĺčatá a o 5 € pre radcov, rangerov a roverov.

Noví Členovia

Pridať sa k nám je možné aj počas roka. Ak sa k nám prihlasujete prvýkrát a členský príspevok uhradíte neskôr ako 21. januára, jeho výška závisí od toho, odkedy ste sa k nám pridali. Toto členstvo potom platí do konca aktuálneho kalendárneho roka.

od 22. januára

60-65 €

od 1. Marca

53-58 €

od 1. Mája

40-45 €

od 1. septembra

25-30 €

V prípade, že je pre Vás výška poplatku finančne náročná, môžeme poplatok rozložiť na viac splátok alebo nájsť iné, prijateľné riešenie. V takýchto prípadoch sa prosím obráťte na zborového vodcu (mailom na ). Pokiaľ si prajete členstvo v priebehu roku ukončiť a vrátiť časť ročného poplatku, prosím kontaktujte nás a dohodneme sa.

zľavy

súrodenecká

prvé dieťa

plná suma

zľava 10€

tretie dieťa

zľava 20€​

štvrté a ďalšie dieťa

zľava 30€

spôsob úhrady

Príspevok prosíme uhraďte prevodom na nás zborový účet

2628455691/1100 (Tatrabanka)

IBAN SK80 1100 0000 0026 2845 5691 

 

Do správy pre prijímateľa prosíme zadajte: “CLENSKE, kalendárny rok, meno a priezvisko člena“,
napríklad “CLENSKE 2024 Janko Hrasko“.